Στο κέντρο Soultos Chiroclinic γίνεται χρήση ιατρικού εξοπλισμού τεχνολογίας αιχμής με σκοπό την θεραπεία και αποκατάσταση ατόμων με ορθοπαιδικές, ρευματολογικές , νευρολογικές παθήσεις και μετεγχειρητικών ασθενών.

 

 

Ειδική τράπεζα – κρεβάτι αποσυμπίεσης σπονδυλικής στήλης με την χρήση της ειδικευμένης τεχνικής Flexion – Distraction.

 

 

 

 

Eιδικό κρεβάτι πολλαπλών χειρισμών με την χρήση της εξειδικευμένης τεχνικής Thompson Terminal point

 

 

Σύστημα επανεκπαίδευσης ιδιοδεκτικότητας για την βελτίωση ,εκπαίδευση και αποκατάσταση του νευρολογικού και ερειστικού συστήματος

 

 

Ηλεκτρομυογραφική Βιοανάδραση για την αποκατάσταση μυικών ομάδων σε επιλεγμένα ορθοπαιδικά και νευρολογικά περιστατικά

 

 

 

• Κρουστικός Υπέρηχος ή Shock Wave therapy E.S.W.T για την θεραπεία μυοπεριτοναικών συνδρόμων,ασβεστοποιών τενοντίτιδων και επιλεγμένων περιφερικών τενοντοπαθειών.

 

 

 

B.I.A. μέθοδος λιπομέτρησης για τον προσδιορισμό λιπώδους μάζας,μυικής μάζας ενδο-, εξωκυτταρικών υγρών και τον καθορισμό του βασικού μεταβολισμού