Η προσέγγιση που ακολουθεί το κέντρο μας σε θέματα διατροφής ταυτίζεται απόλυτα με τα πρότυπα της εταιρείας PREVENT HELLAS. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε είτε από εμάς ή από τον διαδικτυακό τόπο της www.prevent-hellas.gr