Στην εφαρμοσμένη Κινησιολογία (Applied Kinesiology) χρησιμοποιείται το μυικό σύστημα προκειμένου μέσω του νευρικού συστήματος να αντλήσουμε χρήσιμες πληροφορίες για το ερειστικό - σπλαχνικό (Δομή), μεταβολικό - διατροφικό (Χημεία), ψυχικό - ενεργειακό σύστημα (Ψυχή).

Μέσω διαφόρων χειρισμών της Σπονδυλικής Στήλης - Μυών (NM), Λέμφου (NL), Αγγείων (NV) αλλά και της επιλογής ορθών διατροφικών μορίων (βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, πρωτεινικές ενώσεις, εκχυλίσματα βοτάνων και οργάνων) επιτυγχάνουμε την ισορροπία του συστήματος του οργανισμού.

Τελικά, ένας ασθενής επιτυγχάνει βελτίωση της στάσης του (Posture) και του συντονισμού του (Coordination), αυξημένη αντοχή (Endurance), μείωση του πόνου και βελτίωση της αναρρωτικής του ικανότητας.

Η Κινησιολογία, όπως και η Χειροπρακτική βασίζονται στην τριάδα της Υγείας (Triad of Health) Δομή - Χημεία - Ψυχή με αμφίδρομη σχέση μεταξύ τους και συνήθως σε παρατεταμένες παθήσεις (χρόνιες) συμμετοχή και των τριών.

Σαν παράδειγμα κατανόησης ας αναφέρουμε:

Ψυχικά προβλήματα (ψυχή) μπορούν να δημιουργήσουν αύξηση των γαστρικών υγρών (χημεία) και πόνο στο στομάχι το οποίο επιβάλλει στον πάσχοντα να αποκτήσει μία γυρτή θέση προς τα εμπρός (δομή), ή

Ο Φόβος (ψυχή) δημιουργεί απελευθέρωση αδρεναλίνης (χημεία) και τελικώς αύξηση της τάσης των σκελετικών μυών (Δομή) στην προσπάθεια άμυνας.

Με την Κινησιολογία στην ουσία μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε την αιτία του προβλήματος και να αυξήσουμε τις πιθανότητες εξάλειψής του, καθώς και να παραπέμψουμε τον ασθενή σε άλλη ειδικότητα εάν ο συνήθης μυοσκελετικός πόνος είναι αποτέλεσμα σπλαχνικής, ψυχικής ή άλλης αιτιολογίας.