Τα εξατομικευμένα πλάνα θεραπείας προσαρμόζονται και σχεδιάζονται με σκοπό την ανακούφιση του πόνου, την αποκατάσταση του εύρους κίνησης και την αύξηση της μυικής δύναμης.

Τα προγράμματα φυσικής θεραπείας και αποκατάστασης αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας τις πιο αποτελεσματικές μέθοδους θεραπείας, όπως οι εξής:

» Προηγμένες τεχνικές χειροθεραπείας
» Άρθρο - Οστεοκινηματικές κινητοποίησεις
» Θεραπεία επώδυνων σημείων και μυοπεριτοναική απελευθέρωση
» Τεχνικές Μυικής ενέργειας (P.I.R., P.I. )
» Προγράμματα άσκησης McKenzie
» Ανατάξεις σπονδυλικής στήλης
» Ενδυνάμωση και αύξηση του εύρους κίνησης
» Ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας
» Μετεγχειρητική αποκατάσταση
» Χρήση φυσικών μέσων (ήπια ηλεκτρική διέγερση Laser,Shock Wave,διαδραστική αποκατάσταση)
» Θεραπευτική άσκηση
»Προγράμματα ασκήσεων κατ’ οίκον